top of page
ISS_23480_02555.jpg

Taal in blokjes en
de methode staal

Taal in blokjes is een methode die zeer geschikt is voor het gebruik bij kinderen met een achterstand op technisch lezen, spelling, Nederlands als tweede taal en leerlingen met dyslexie.

De methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de klanken verschillende kleuren te geven, wordt de structuur van woorden zichtbaar.

 

  • Lezen

Bij het lezen staat de klinker centraal. Bij meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker goed wordt waargenomen. Het zien van het aantal klinkers in woorden geeft ook informatie over de lengte van een woord. Hierdoor kan een leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.

 

  • Spelling

De klankregels van spelling zijn gekoppeld aan klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen. Een klankgroep is dat wat je hoort, een lettergreep is dat wat je leest. Met taal in blokjes bouwen leerlingen het woord op, waarbij uitgegaan wordt van de klank.

Zodat leerlingen snappen waarom je bijvoorbeeld kater met 1 a schrijft terwijl je wel een lange klank (aa) hoort. Of waarom je bakker met twee k’s schrijft, want met 1 medeklinker

 

Bij achterstanden op spelling zet ik ook graag de methode Staal in. Deze methode ondersteund de spellingsregels met pictogrammen en werkt met bronnen, teksten en foto’s die leerlingen buiten de klas ook tegen kunnen komen. Hierdoor wordt het taalonderwijs functioneel en realistisch. Daarnaast is er in de methode al veel auditieve en visuele ondersteuning te vinden. Bijvoorbeeld voor de weetwoorden (woorden zonder regel, waarbij je de schrijfwijze uit je hoofd moet leren) zijn afbeeldingen beschikbaar. Op de ei-plaat staan alleen maar plaatjes van dingen die met de korte ei worden geschreven en op de au-plaat alleen woorden met de a’tje au. Daarnaast is er ook op youtube een rap ter ondersteuning te vinden.

bottom of page