top of page
02a1548p.jpg

Executieve functies

Executieve functies zijn functies van het brein die het denken en het doen aansturen. Deze functies stellen ons in staat om gedrag, gedachten en gevoelens zo te sturen dat we ons goed en sociaal kunnen gedragen in het dagelijks leven. Oftewel dat we in staat zijn tot zelfsturing.

 

Het is belangrijk dat je deze vaardigheden stap voor stap krijgt aangeleerd, in je eigen tempo. Zolang deze vaardigheden nog niet voldoende zijn ontwikkeld zul je hierin afhankelijk zijn van andere.

 

Wat zijn nou executieve functies!?

 • Emotieregulatie
  Je emoties reguleren om doelen te bereiken, taken af te maken en gedrag aan te passen.

 • Reactie-inhibitie
  Nadenken voordat je iets doet.

 • Taakinitiatie
  Zonder dralen aan een taak beginnen, ook als je de taak niet leuk vindt.

 • Volgehouden aandacht
  Je aandacht erbij houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.

 • Flexibiliteit
  Je aanpassen aan nieuwe situaties en kunnen omgaan met veranderingen.

 • Doelgericht doorzettingsvermogen
  Doelen kunnen formuleren en deze binnen een gestelde tijd kunnen behalen.

 • Plannen
  Een plan bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien

 • Organisatie
  Je materialen op orde hebben of dingen volgens een bepaald systeem arrangeren of ordenen.

 • Timemanagement
  Kunnen inschatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.

 • Werkgeheugen
  Informatie in het geheugen vasthouden tijdens de uitvoering van complexe taken.

 • Metacognitie
  Een stapje terug doen om je eigen handelen en de situatie te overzien.

 

We oefenen al deze functies door met elkaar in gesprek te gaan, spelletjes te doen, bekijken van filmpjes, rollenspel, formuleren en reflecteren op doelen en door het lezen van (prenten)boeken.  

bottom of page