top of page
ING_32193_187778.jpg

Plannen en organiseren

Plannen en organiseren is een erg belangrijke taak, zeker voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Er zijn leerlingen die heel ijverig een planning maken, maar telkens bij de uitvoering vastlopen.

 

We brengen allereerst de voordelen en nadelen van plannen in kaart. Daarna gaan we aan de slag met de reden waarom het tot nu toe niet lukt.  Je kunt bijvoorbeeld geen idee hebben hoe je dit aan moet pakken of telkens andere dingen prioriteit geven. Daarna gaan we oefenen met het maken van een plannen, maken leerlingen afspraken met zichzelf over de planning en krijgen ze meer informatie over executieve functies.

Ook hier is het belangrijk dat leerlingen hun eigen patronen gaan herkennen om deze naar het gewenste om te kunnen buigen. Hiervoor is doorzettingsvermogen, helpende gedachten en een groei mindset nodig. Ook daar zal aandacht voor zijn.

bottom of page